Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Thé o d'Or en de geleverde diensten van Thé o d'Or.

Thé o d'Or behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid

Thé o d'Or besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Thé o d'Or is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

U kan aan de inhoud van deze website & webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Thé o d'Or een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd. De webshop wordt gebruikt op eigen risico.

Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Thé o d'Or. Zonder schriftelijke toestemming van Thé o d'Or is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Thé o d'Or aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

Herroepingsrecht

Niet-bederfbare goederen

De consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. Deze termijn begint te lopen op de dag na de levering van de goederen.
Wanneer de consument binnen deze gestelde termijn van 14 dagen meedeelt dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht beschikt de consument vanaf dat moment nog eens over een termijn van 14 dagen om het product te retourneren aan Thé o d'Or. Goederen die niet snel bederfbaar zijn (zoals koffie, thee, chocolade, etc.) vallen ook onder deze regel. 

De kosten die verbonden zijn aan het retourneren van de goederen zijn ten laste van de consument.

Thé o d'Or verbindt zich ertoe om de consument binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending het betaalde aankoopbedrag (met de eventuele oorspronkelijke standaard verzendingskosten) te vergoeden.

Indien de consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht kan deze gebruik maken van het modelformulier https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
Het gebruik van dit document is niet verplicht. De consument mag tevens per mail of telefoon melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht beroept. Om bewijsredenen wordt de consument echter aangeraden om dit per mail te doen naar info@the-o-dor.be.

De consument dient voorzichtig met de ontvangen goederen om te gaan en ze slechts uit te pakken voor zover dit nodig is om de aard en kenmerken van de goederen vast te stellen. Indien de consument een product beschadigd of onvolledig retourneert zal Thé o d'Or een schadevergoeding eisen die overeen zal stemmen met de waardevermindering die het product heeft ondergaan.

Bederfbare goederen

Voor snel bederfbare goederen voorzit het artikel VI.53, 4° van het Wetboek van economisch recht een uitzondering.
Goederen die snel bederven kunnen niet geretourneerd worden. 

Wettelijke garantie
De consument beschikt over een een wettelijke garantie van 2 jaar voor de aankoop van goederen bij Thé o d'Or. 

Leveringstermijn

Aangezien wij werken met huisbereide & ambachtelijke producten vragen wij u om uw online bestelling  minimum 36u op voorhand door te geven. Uitgezonderd voor de picknickmanden vragen wij u om uw bestelling minimum 3 dagen op voorhand door te geven zodat wij u kunnen garanderen dat er manden ter beschikking zijn.
Uw bestelling kan na telefonisch contact binnen de vooraf afgestemde termijn afgehaald worden bij Thé o d'Or of worden voor aankopen vanaf €30 incl. BTW gratis geleverd worden binnen een straal van 5km.
Uitzondering: Het leveren van ontbijt-, brunch of picknickmanden is tevens mogelijk voor een afstand VANAF 5 TOT 10km. Hiervoor vragen wij een supplement van €5. 
Om de afstand tussen Thé o d'Or, Turnhoutsebaan 115 2970 Schilde en adres voor levering te berekenen wordt er gebruik gemaakt van https://www.google.be/maps
Verzending via bpost is niet mogelijk!

Aanbod
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. Thé o d'Or kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van één of meerdere product(en)